Uitgaven

4,86%
€ -236.000
4,86% Complete

Inkomsten

14,81%
€ 327.000
14,81% Complete

Saldo

7,97%
€ 563.000

Algemene Dekkingsmidddelen

Uitgaven

4,86%
€ -236.000
4,86% Complete

Inkomsten

14,81%
€ 327.000
14,81% Complete

Saldo

7,97%
€ 563.000

Algemene Dekkingsmidddelen

Terug naar navigatie - Algemene Dekkingsmidddelen

Algemene dekkingsmiddelen betreft geen echt programma. Hieronder zijn de (financierings)middelen opgenomen van de overige programma’s. De producten die onder de algemene dekkingsmiddelen vallen zijn onder andere algemene uitkering, belastingopbrengsten en dividend.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie
Lasten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Lokale heffingen 239.000 221.000 234.000 220.000 -14.000
Algemene uitkeringen 0 0 0 0 0
Dividend 156.000 160.000 160.000 155.000 -5.000
Saldo financieringsfunctie 99.000 92.000 92.000 96.000 4.000
Overige algemene dekkingsmiddelen 438.000 3.458.000 3.142.000 2.971.000 -171.000
Onvoorzien 0 100.000 50.000 0 -50.000
Totaal lasten 932.000 4.031.000 3.678.000 3.442.000 -236.000
Baten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Lokale heffingen 5.589.000 5.637.000 5.638.000 5.737.000 99.000
Algemene uitkeringen 30.395.000 27.070.000 27.250.000 27.408.000 158.000
Dividend 1.099.000 974.000 974.000 971.000 -3.000
Saldo financieringsfunctie 3.057.000 3.868.000 4.150.000 3.819.000 -331.000
Overige algemene dekkingsmiddelen -1.591.000 12.481.000 11.889.000 12.293.000 404.000
Onvoorzien 0 0 0 0 0
Totaal baten 38.549.000 50.030.000 49.901.000 50.228.000 327.000
Resultaat 37.617.000 45.999.000 46.223.000 46.786.000 563.000