Uitgaven

3,75%

€ -182.000

3,75% Complete

Inkomsten

3,89%

€ 86.000

3,89% Complete

Saldo

3,79%

€ 268.000

Programma Bestuur en Regio

Uitgaven

3,75%

€ -182.000

3,75% Complete

Inkomsten

3,89%

€ 86.000

3,89% Complete

Saldo

3,79%

€ 268.000

Begroting

86.000 Inkomsten
-182.000 Uitgaven
268.000 Saldo
  • Bestuur en organisatie
  • Dienstverlening
  • Openbare Orde en Veiligheid
  • Communicatie
  • Regio

Programma Bestuur en Regio

De gemeente Papendrecht is een lokale overheid, die betrouwbaar en consistent functioneert door als gemeente zelfstandig te blijven en inwoners, bedrijven en instellingen zekerheid te bieden en samen te werken met regiopartners om zo efficiënt en effectief mogelijk te zorgen voor een stabiele dienstverlening. Wij spelen op een betrokken en professionele wijze in op de dynamiek van de veranderende samenleving en de daarbij horende eigen verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven en instellingen. Dat betekent dat wij de relatie tussen lokale samenleving en bestuur versterken door te investeren in de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming en ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening. Wij investeren in een veilige samenleving waarin alle inwoners zich thuis voelen en waarin iedereen naar wens en vermogen kan participeren.

Wij blijven voortdurend investeren in het vernieuwen en intensiveren van onze externe communicatie,  regionale samenwerking en in de veiligheid en leefbaarheid binnen de gemeente. Wij vergroten de flexibiliteit en het adaptief vermogen van de organisatie en vertalen dit in gewenst gedrag en vaardigheden als onderdeel van de organisatieontwikkeling die steeds meer gericht is op het contact met inwoners, bedrijven en instellingen: van buiten naar binnen.

Beleidsthema’s

  • Bestuur en organisatie 
  • Dienstverlening
  • Openbare Orde en Veiligheid
  • Communicatie
  • Regio

Toelichting Burgemeester C.J.M. de Bruin

Toelichting Wethouder J.N. Rozendaal

Bestuur en organisatie

Wat wilden we bereiken?

Doorontwikkeling organisatie

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Regie versterken opdrachtgeverschap en control

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Uitnodigend gemeentehuis dat past bij de veranderde rol van de overheid

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie
Lasten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Bestuur 3.176.000 2.719.000 2.720.000 2.790.000 70.000
Organisatie 0 0 0 0 0
Totaal lasten 3.176.000 2.719.000 2.720.000 2.790.000 70.000
Baten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Bestuur 0 0 0 0 0
Organisatie 0 0 0 0 0
Totaal baten 0 0 0 0 0
Resultaat -3.176.000 -2.719.000 -2.720.000 -2.790.000 -70.000

Dienstverlening

Wat wilden we bereiken?

Een alternatieve locatie zoeken voor de weekmarkt in verband met de herinrichtingswerkzaamheden op het marktplein in 2016

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Extra inzet van boa's hotspots

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Faciliteren bij evenementen in het centrumgebied

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het actualiseren van de drank- en horecavergunningen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het afhandelen van de aanvraag Koningsdag 2015

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het bemiddelen in de wijken tussen mensen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het ondersteunen van de handhaving in andere gemeenten

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het organiseren van de verkiezing Provinciale Staten en Waterschappen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het organiseren van het referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het uniformeren van het leerlingenvervoer binnen de Drechtsteden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Inzet boa's betoging Fokker Technologies Holding B.V.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Inzet boa's evenementen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Ontwikkelen digitalisering van de dienstverlening en social media

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onze dienstverlening is via nieuwe en oude media goed toegankelijk, kwalitatief hoogwaardig en snel

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Tijdig afhandelen aanvragen reisdocumenten

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Verbetering van de beveiliging o.b.v. de zelfevaluaties BRP en Waardedocumenten

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Verwerking en afhandeling meldingen openbare ruimte

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wij verminderen regeldruk en faciliteren maatschappelijke initiatieven waar mogelijk

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie
Lasten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Dienstverlening 1.603.000 1.550.000 1.633.000 1.544.000 -89.000
Totaal lasten 1.603.000 1.550.000 1.633.000 1.544.000 -89.000
Baten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Dienstverlening 555.000 465.000 555.000 569.000 14.000
Totaal baten 555.000 465.000 555.000 569.000 14.000
Resultaat -1.048.000 -1.085.000 -1.078.000 -975.000 103.000

Openbare Orde en Veiligheid

Wat wilden we bereiken?

Inwoners voelen zich veilig in hun eigen huis en buurt

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Verdere samenwerking in de veiligheidsketen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie
Lasten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Openbare orde en veiligheid 1.975.000 2.450.000 2.061.000 1.992.000 -69.000
Verantwoordelijkheid eigen leefomgeving en bestrijding overlast 62.000 52.000 0 0 0
Totaal lasten 2.037.000 2.502.000 2.061.000 1.992.000 -69.000
Baten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Openbare orde en veiligheid 30.000 30.000 29.000 29.000 0
Verantwoordelijkheid eigen leefomgeving en bestrijding overlast 20.000 21.000 0 0 0
Totaal baten 50.000 51.000 29.000 29.000 0
Resultaat -1.987.000 -2.451.000 -2.032.000 -1.963.000 69.000

Communicatie

Wat heeft het gekost?

Exploitatie
Lasten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Communicatie 262.000 201.000 226.000 184.000 -42.000
Totaal lasten 262.000 201.000 226.000 184.000 -42.000
Baten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Communicatie 1.000 0 0 0 0
Totaal baten 1.000 0 0 0 0
Resultaat -261.000 -201.000 -226.000 -184.000 42.000

Regio

Wat heeft het gekost?

Exploitatie
Lasten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Regio 788.000 1.035.000 1.016.000 964.000 -52.000
Totaal lasten 788.000 1.035.000 1.016.000 964.000 -52.000
Baten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Regio 32.000 0 0 72.000 72.000
Totaal baten 32.000 0 0 72.000 72.000
Resultaat -756.000 -1.035.000 -1.016.000 -892.000 124.000