Meer
Publicatiedatum: 15-04-2016

Inhoud

Programma Bestuur en Regio

Legenda

  • Bestuur en organisatie
  • Dienstverlening
  • Openbare Orde en Veiligheid
  • Communicatie
  • Regio
86.000 Inkomsten
-182.000 Uitgaven
268.000 Saldo

Programma Bestuur en Regio

De gemeente Papendrecht is een lokale overheid, die betrouwbaar en consistent functioneert door als gemeente zelfstandig te blijven en inwoners, bedrijven en instellingen zekerheid te bieden en samen te werken met regiopartners om zo efficiënt en effectief mogelijk te zorgen voor een stabiele dienstverlening. Wij spelen op een betrokken en professionele wijze in op de dynamiek van de veranderende samenleving en de daarbij horende eigen verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven en instellingen. Dat betekent dat wij de relatie tussen lokale samenleving en bestuur versterken door te investeren in de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming en ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening. Wij investeren in een veilige samenleving waarin alle inwoners zich thuis voelen en waarin iedereen naar wens en vermogen kan participeren.

Wij blijven voortdurend investeren in het vernieuwen en intensiveren van onze externe communicatie,  regionale samenwerking en in de veiligheid en leefbaarheid binnen de gemeente. Wij vergroten de flexibiliteit en het adaptief vermogen van de organisatie en vertalen dit in gewenst gedrag en vaardigheden als onderdeel van de organisatieontwikkeling die steeds meer gericht is op het contact met inwoners, bedrijven en instellingen: van buiten naar binnen.

Beleidsthema’s

  • Bestuur en organisatie 
  • Dienstverlening
  • Openbare Orde en Veiligheid
  • Communicatie
  • Regio

Toelichting Burgemeester C.J.M. de Bruin

Toelichting Wethouder J.N. Rozendaal