Meer
Publicatiedatum: 04-10-2018

Inhoud

Programmabegroting 2017

Legenda

  • Inleiding
  • Algemene dekkingsmiddelen
  • Programma Samenleving
  • Programma Ruimte
  • Programma Bestuur en Regio
  • Paragrafen
  • BBV indicatoren
82.073.414,00 Inkomsten
-80.155.716,00 Uitgaven
1.917.698,00 Saldo