Meer
Publicatiedatum: 19-10-2016

Inhoud

Programmabegroting 2017

Legenda

  • Algemene dekkingsmiddelen
  • Programma Samenleving
  • Programma Ruimte
  • Programma Bestuur en Regio
82.073.414,00 Inkomsten
-80.155.716,00 Uitgaven
1.917.698,00 Saldo