Uitgaven

8,22%
€ -6.589.149,00
8,22% Complete

Inkomsten

0,91%
€ 746.200,00
0,91% Complete

Saldo

304,69%
€ -5.842.949,00

Programma Bestuur en Regio

Uitgaven

8,22%
€ -6.589.149,00
8,22% Complete

Inkomsten

0,91%
€ 746.200,00
0,91% Complete

Saldo

304,69%
€ -5.842.949,00

Bestuur en organisatie

Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Openbare Orde en Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1. Jongerenoverlast beperken

Terug naar navigatie - 1. Jongerenoverlast beperken

Hoe gaan we dat doen?

2. Verloedering tegengaan

Terug naar navigatie - 2. Verloedering tegengaan

Hoe gaan we dat doen?

8. Verbeteren brandveilige leefomgeving

Terug naar navigatie - 8. Verbeteren brandveilige leefomgeving

Hoe gaan we dat doen?

Communicatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Regio

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Raming 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten
Programma Bestuur -6.589.149,00 -6.577.563,00 -6.394.228,00 -6.281.985,00 -6.435.872,00
Baten
Programma Bestuur 746.200,00 712.900,00 439.900,00 405.900,00 405.900,00