Meer
Publicatiedatum: 19-10-2016

Inhoud

Uitgaven

8,22%

€ -6.589.149,00

8,22% Complete

Inkomsten

0,91%

€ 746.200,00

0,91% Complete

Saldo

304,69%

€ -5.842.949,00

Programma Bestuur en Regio

Uitgaven

8,22%

€ -6.589.149,00

8,22% Complete

Inkomsten

0,91%

€ 746.200,00

0,91% Complete

Saldo

304,69%

€ -5.842.949,00

Inhoud

Bestuur en organisatie

Wat willen we bereiken?

1. Moderne flexibele en adaptieve organisatie

Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

1. Tevreden inwoners, bedrijven en instellingen in Papendrecht

2. Duidelijkheid beeld/impact nieuwe omgevingswet voor inwoners, bedrijven en instellingen in Papendrecht

3. Leefbaarheid binnen Papendrecht op orde houden

Openbare Orde en Veiligheid

Wat willen we bereiken?

3. Verkeersveiligheid bevorderen

5. Burgers en bedrijven een grotere verantwoordelijkheid geven om bij te dragen aan de veiligheid

Communicatie

Wat willen we bereiken?

1. Schrijven in heldere en begrijpelijke taal

Hoe gaan we dat doen?

3. Van buiten naar binnen denken en handelen

5. Social media verder ontwikkelen

Hoe gaan we dat doen?

Regio

Wat willen we bereiken?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Raming 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten
Programma Bestuur -6.589.149,00 -6.577.563,00 -6.394.228,00 -6.281.985,00 -6.435.872,00
Baten
Programma Bestuur 746.200,00 712.900,00 439.900,00 405.900,00 405.900,00