Uitgaven

6,19%
€ -4.959.404,00
6,19% Complete

Inkomsten

59,25%
€ 48.625.251,00
59,25% Complete

Saldo

2276,99%
€ 43.665.847,00

Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

6,19%
€ -4.959.404,00
6,19% Complete

Inkomsten

59,25%
€ 48.625.251,00
59,25% Complete

Saldo

2276,99%
€ 43.665.847,00

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Raming 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten
Algemene dekkingsmiddelen -4.959.404,00 -9.504.939,00 -9.949.539,00 -9.944.340,00 -9.988.929,00
Baten
Algemene dekkingsmiddelen 48.625.251,00 48.505.656,00 48.278.228,00 48.415.097,00 48.294.097,00

Wat mag het kosten per taakveld?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten per taakveld?
Prog Omschrijving programma Taakveld Taakveld Omschrijving Uitgaven 2017 Inkomsten 2017 Uitgaven 2018 Inkomsten 2018 Uitgaven 2019 Inkomsten 2019 Uitgaven 2020 Inkomsten 2020 Uitgaven 2021 Inkomsten 2021
  Algemene dekkingsmiddelen 0.10 Mutaties reserves 340.000 521.000 1.340.000 143.000 1.340.000 0 1.340.000 0 1.390.000 0
    0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.917.698 0 671.698 0 271.190 0 834.229 0 458.720 0
    0.4 Overhead 8.420.619 230.300 8.196.956 230.300 8.053.908 230.300 8.073.149 230.300 8.072.742 230.300
    0.5 Treasury -4.345.215 872.100 -582.817 859.100 18.931 846.100 -5.509 833.100 -10.513 820.100
    0.61 OZB woningen 221.000 3.627.700 221.000 3.627.700 201.000 3.627.700 201.000 3.627.700 201.000 3.627.700
    0.62 OZB niet-woningen 0 1.999.000 0 1.999.000 0 1.999.000 0 1.999.000 0 1.999.000
    0.64 Belastingen overig 0 1.340.000 0 1.340.000 0 1.340.000 0 1.340.000 0 1.340.000
    0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 40.005.651 0 40.277.056 0 40.205.628 0 40.355.497 0 40.247.497
    0.8 Overige baten en lasten 323.000 17.500 329.800 17.500 335.700 17.500 335.700 17.500 335.700 17.500
    3.4 Economische promotie 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000