Meer
Publicatiedatum: 19-10-2016

Inhoud

Programma Ruimte

Wat mag het kosten?

Exploitatie Raming 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten
Programma Ruimte -30.999.135,00 -27.182.814,00 -24.418.370,00 -23.939.149,00 -22.358.565,00
Baten
Programma Ruimte 23.763.679,00 20.701.698,00 18.203.292,00 17.691.308,00 16.121.238,00

Wat mag het kosten per taakveld?

Prog Omschrijving programma Taakveld Taakveld Omschrijving Uitgaven 2017 Inkomsten 2017 Uitgaven 2018 Inkomsten 2018 Uitgaven 2019 Inkomsten 2019 Uitgaven 2020 Inkomsten 2020 Uitgaven 2021 Inkomsten 2021
2 Ruimte     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0.10 Mutaties reserves 913.627 145.000 631.597 155.936 616.837 155.000 606.222 155.000 582.598 213.130
    0.2 Burgerzaken 5.581 0 5.581 0 5.581 0 5.581 0 5.581 0
    0.63 Parkeerbelasting 0 83.600 0 83.600 0 83.600 0 83.600 0 83.600
    1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2.1 Verkeer en vervoer 2.659.040 56.000 2.740.745 141.000 2.828.559 141.000 2.834.009 141.000 2.883.281 141.000
    2.2 Parkeren 1.405.012 682.500 942.758 682.500 949.687 682.500 936.536 682.500 954.777 682.500
    2.4 Economische havens en waterwegen 118.962 143.000 117.837 143.000 117.792 143.000 117.747 143.000 117.702 143.000
    2.5 Openbaar vervoer 159.582 0 159.582 0 159.582 0 159.582 0 159.582 0
    3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 921.588 895.661 742.173 658.548 753.141 630.769 755.093 607.991 757.124 573.213
    5.4 Musea 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0
    5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.313.896 111.400 3.276.850 111.400 2.928.518 111.400 2.934.970 111.400 2.924.424 111.400
    6.3 Inkomensregelingen 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0
    7.2 Riolering 1.347.797 2.000.317 1.372.931 2.024.183 1.444.210 2.095.364 1.558.979 2.200.286 1.636.310 2.277.618
    7.3 Afval 3.057.641 3.972.898 2.974.072 3.755.866 2.954.789 3.740.661 2.954.789 3.738.199 2.954.789 3.719.445
    7.4 Milieubeheer 708.909 0 730.909 0 730.909 0 730.909 0 730.909 0
    7.5 Begraafplaatsen en crematoria 345.448 426.000 325.226 428.000 321.034 411.000 320.092 408.000 309.938 408.000
    8.1 Ruimtelijke ordening 342.242 50.400 307.142 50.400 257.142 50.400 257.142 50.400 257.142 50.400
    8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 12.872.354 12.924.890 10.141.354 10.148.890 7.679.354 7.686.890 7.102.354 7.109.890 5.450.354 5.457.890
    8.3 Wonen en bouwen 2.677.256 2.272.013 2.563.857 2.318.375 2.521.035 2.271.708 2.514.944 2.260.042 2.483.854 2.260.042