Meer
Publicatiedatum: 19-10-2016

Inhoud

Programma Samenleving

Wat mag het kosten?

Exploitatie Raming 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten
Programma Samenleving -37.608.028,00 -34.988.424,00 -34.890.777,00 -34.515.286,00 -34.581.833,00
Baten
Programma Samenleving 8.938.284,00 9.005.184,00 9.002.684,00 9.002.684,00 9.002.684,00

Wat mag het kosten per taakveld?

Prog Omschrijving programma Taakveld Taakveld Omschrijving Uitgaven 2017 Inkomsten 2017 Uitgaven 2018 Inkomsten 2018 Uitgaven 2019 Inkomsten 2019 Uitgaven 2020 Inkomsten 2020 Uitgaven 2021 Inkomsten 2021
1 Samenleving 0.10 Mutaties reserves 97.835 116.000 19.385 116.000 18.419 116.000 17.443 116.000 16.457 116.000
    2.3 Recreatieve havens 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0
    3.1 Economische ontwikkeling 439.953 0 379.953 0 378.953 0 377.953 0 376.953 0
    3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 28.663 53.100 28.663 53.100 28.663 53.100 28.663 53.100 28.663 53.100
    3.4 Economische promotie 87.684 0 87.684 0 87.684 0 87.684 0 87.684 0
    4.2 Onderwijshuisvesting 1.980.321 7.600 1.208.196 7.600 1.225.434 7.600 1.243.548 7.600 1.262.573 7.600
    4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.243.743 60.470 1.143.432 60.470 1.141.871 60.470 1.159.889 60.470 1.143.987 60.470
    5.1 Sportbeleid en activering 167.813 12.300 166.813 12.300 165.713 12.300 165.713 12.300 165.713 12.300
    5.2 Sportaccommodaties 3.292.164 900.600 2.223.779 967.500 2.284.631 980.000 2.263.368 980.000 2.249.601 980.000
    5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.656.911 560.600 1.478.593 560.600 1.482.194 560.600 1.485.975 560.600 1.489.944 560.600
    5.4 Musea 23.608 0 23.608 0 23.608 0 23.608 0 23.608 0
    5.6 Media 654.199 133.952 624.580 133.952 618.829 133.952 619.147 133.952 619.482 133.952
    5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 80.045 10.200 80.045 10.200 80.045 10.200 80.045 10.200 80.045 10.200
    6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.965.180 511.027 2.846.230 511.027 2.913.221 496.027 2.754.748 496.027 2.833.488 496.027
    6.2 Wijkteams 1.486.724 0 1.488.951 0 1.489.872 0 1.489.877 0 1.489.877 0
    6.3 Inkomensregelingen 8.771.040 6.482.000 8.676.040 6.482.000 8.568.540 6.482.000 8.473.540 6.482.000 8.473.540 6.482.000
    6.4 Begeleide participatie 2.384.292 39.910 2.205.806 39.910 2.076.810 39.910 1.935.587 39.910 1.869.112 39.910
    6.5 Arbeidsparticipatie 1.192.074 40.000 1.201.198 40.000 1.229.508 40.000 1.249.823 40.000 1.305.561 40.000
    6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 417.000 0 417.000 0 417.000 0 417.000 0 417.000 0
    6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 5.043.793 0 5.030.211 0 5.002.613 0 4.983.521 0 4.958.284 0
    6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 4.444.929 0 4.506.620 0 4.504.680 0 4.505.661 0 4.537.768 0
    6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 56.598 0 56.598 0 56.598 0 56.598 0 56.598 0
    6.82 Geëscaleerde zorg 18- 636.857 0 638.916 0 639.768 0 639.772 0 639.772 0
    7.1 Volksgezondheid 456.102 10.525 455.623 10.525 455.623 10.525 455.623 10.525 455.623 10.525