Meer
Publicatiedatum: 21-06-2018

Inhoud

Jaarstukken 2017

Legenda

  • Algemene dekkingsmiddelen
  • Programma Samenleving
  • Programma Ruimte
  • Programma Bestuur en Regio
  • Reserves
81.760.076 Inkomsten
-76.333.000 Uitgaven
5.427.076 Saldo