Uitgaven

7,16%
€ -5.468.000
7,16% Complete

Inkomsten

61,47%
€ 50.255.000
61,47% Complete

Saldo

825,25%
€ 44.787.000

Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

7,16%
€ -5.468.000
7,16% Complete

Inkomsten

61,47%
€ 50.255.000
61,47% Complete

Saldo

825,25%
€ 44.787.000

Wat heeft het gekost ?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost ?
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Lokale heffingen -232.000 -221.000 -224.000 -213.000 11.000
Algemene uitkeringen 0 0 0 0 0
Dividend -96.000 0 0 0 0
Saldo financieringsfunctie -89.000 0 0 0 0
Overige algemene dekkingsmiddelen -5.395.000 -11.843.000 -222.000 -34.000 188.000
Onvoorzien 0 -100.000 -100.000 0 100.000
Integratie - uitkering Sociaal domein 0 0 0 0 0
Treasury 0 4.345.000 3.833.000 3.666.000 -167.000
Overhead, exclusief communicatie onder Bestuur en Regio 0 3.199.000 -9.401.000 -8.887.000 514.000
Totaal Lasten -5.812.000 -4.620.000 -6.114.000 -5.468.000 646.000
Baten
Lokale heffingen 6.737.000 6.979.000 6.823.000 6.647.000 -176.000
Algemene uitkeringen 28.677.000 27.872.000 28.663.000 28.671.000 8.000
Dividend 791.000 0 0 0 0
Saldo financieringsfunctie 3.137.000 0 0 0 0
Overige algemene dekkingsmiddelen 12.325.000 18.000 18.000 1.369.000 1.351.000
Onvoorzien 0 0 0 0 0
Integratie - uitkering Sociaal domein 0 12.134.000 12.095.000 12.115.000 20.000
Treasury 0 872.000 919.000 1.075.000 156.000
Overhead, exclusief communicatie onder Bestuur en Regio 0 230.000 310.000 378.000 68.000
Totaal Baten 51.667.000 48.105.000 48.828.000 50.255.000 1.427.000