Uitgaven

28,99%
€ -22.129.000
28,99% Complete

Inkomsten

20,76%
€ 16.973.000
20,76% Complete

Saldo

95,01%
€ -5.156.000

Programma Ruimte

Uitgaven

28,99%
€ -22.129.000
28,99% Complete

Inkomsten

20,76%
€ 16.973.000
20,76% Complete

Saldo

95,01%
€ -5.156.000
16.973.000 Inkomsten
-22.129.000 Uitgaven
-5.156.000 Saldo
  • Centrum
  • Mobiliteit
  • Wonen en ruimtelijke kwaliteit
  • Groen, milieu en recreatie
  • Wijkgericht werken
  • Grondexploitatie

Centrum

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Centrumontwikkeling -13.555.000 -3.488.000 -1.706.000 -926.000 780.000
Parkeren -1.567.000 -1.405.000 -1.372.000 -1.357.000 15.000
Totaal Lasten -15.122.000 -4.893.000 -3.078.000 -2.283.000 795.000
Baten
Centrumontwikkeling 12.226.000 3.640.000 1.706.000 946.000 -760.000
Parkeren 705.000 766.000 676.000 681.000 5.000
Totaal Baten 12.931.000 4.406.000 2.382.000 1.627.000 -755.000

Mobiliteit

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

1. Het waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers

Terug naar navigatie - 1. Het waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Mobiliteit -820.000 -451.000 -558.000 -560.000 -2.000
Baten
Mobiliteit 306.000 12.000 12.000 9.000 -3.000

Wonen en ruimtelijke kwaliteit

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

4. Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave

Terug naar navigatie - 4. Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

7. Borging van ruimtelijke kwaliteit

Terug naar navigatie - 7. Borging van ruimtelijke kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Wonen -1.640.000 -1.386.000 -1.434.000 -1.321.000 113.000
Ruimtelijke kwaliteit -7.277.000 -4.398.000 -4.451.000 -4.368.000 83.000
Totaal Lasten -8.917.000 -5.784.000 -5.885.000 -5.689.000 196.000
Baten
Wonen 1.254.000 877.000 523.000 644.000 121.000
Ruimtelijke kwaliteit 4.304.000 1.663.000 1.906.000 2.003.000 97.000
Totaal Baten 5.558.000 2.540.000 2.429.000 2.647.000 218.000

Groen, milieu en recreatie

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

1. Een duurzame samenleving

Terug naar navigatie - 1. Een duurzame samenleving

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

3. Verhoging van het leefklimaat door verbetering van de kwaliteit van het groen. De inwoners van Papendrecht worden hier actief bij betrokken

Terug naar navigatie - 3. Verhoging van het leefklimaat door verbetering van de kwaliteit van het groen. De inwoners van Papendrecht worden hier actief bij betrokken

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Groen en milieu -15.500.000 -8.157.000 -8.007.000 -8.069.000 -62.000
Recreatie -242.000 -221.000 -214.000 -215.000 -1.000
Totaal Lasten -15.742.000 -8.378.000 -8.221.000 -8.284.000 -63.000
Baten
Groen en milieu 12.989.000 6.475.000 6.325.000 6.249.000 -76.000
Recreatie 16.000 6.000 6.000 4.000 -2.000
Totaal Baten 13.005.000 6.481.000 6.331.000 6.253.000 -78.000

Wijkgericht werken

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Wijkgericht werken -282.000 -274.000 -274.000 -261.000 13.000
Baten
Wijkgericht werken 14.000 0 0 4.000 4.000

Grondexploitatie

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Grondexploitatie -177.000 -10.306.000 -5.574.000 -5.052.000 522.000
Baten
Grondexploitatie 2.482.000 10.180.000 6.372.000 6.433.000 61.000