Uitgaven

28,99%

€ -22.129.000

28,99% Complete

Inkomsten

20,76%

€ 16.973.000

20,76% Complete

Saldo

95,01%

€ -5.156.000

Programma Ruimte

Uitgaven

28,99%

€ -22.129.000

28,99% Complete

Inkomsten

20,76%

€ 16.973.000

20,76% Complete

Saldo

95,01%

€ -5.156.000

Begroting

16.973.000 Inkomsten
-22.129.000 Uitgaven
-5.156.000 Saldo
  • Centrum
  • Mobiliteit
  • Wonen en ruimtelijke kwaliteit
  • Groen, milieu en recreatie
  • Wijkgericht werken
  • Grondexploitatie

Centrum

Wat wilden we bereiken?

1. Verhoging van de dynamiek in het centrum

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

2. Het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages bevorderen

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

3. Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum door aanpassingen en toevoegingen die duurzame meerwaarde opleveren voor het hart van Papendrecht

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

4. Verhogen van de kwaliteit van het centrum en het gebruik van de fiets stimuleren

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Centrumontwikkeling -13.555.000 -3.488.000 -1.706.000 -926.000 780.000
Parkeren -1.567.000 -1.405.000 -1.372.000 -1.357.000 15.000
Totaal Lasten -15.122.000 -4.893.000 -3.078.000 -2.283.000 795.000
Baten
Centrumontwikkeling 12.226.000 3.640.000 1.706.000 946.000 -760.000
Parkeren 705.000 766.000 676.000 681.000 5.000
Totaal Baten 12.931.000 4.406.000 2.382.000 1.627.000 -755.000

Mobiliteit

Mobiliteit

 

 

Wat wilden we bereiken?

1. Het waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

2. Het optimaliseren van veiligheid voor alle verkeersdeelnemers

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Mobiliteit -820.000 -451.000 -558.000 -560.000 -2.000
Baten
Mobiliteit 306.000 12.000 12.000 9.000 -3.000

Wonen en ruimtelijke kwaliteit

Wonen en ruimtelijke kwaliteit

Dit programma omvat de volgende onderdelen:

  • Wonen
  • Wonen en ruimtelijke kwaliteit

Wat wilden we bereiken?

1. Aantrekkelijke, adaptieve woningvoorraad

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

2. Aantrekkelijk woonmilieu

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

3. Actueel en uitnodigend beleid

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

4. Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

5. Aantrekkelijke bedrijvenlocaties

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

6. Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

7. Borging van ruimtelijke kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Wonen -1.640.000 -1.386.000 -1.434.000 -1.321.000 113.000
Ruimtelijke kwaliteit -7.277.000 -4.398.000 -4.451.000 -4.368.000 83.000
Totaal Lasten -8.917.000 -5.784.000 -5.885.000 -5.689.000 196.000
Baten
Wonen 1.254.000 877.000 523.000 644.000 121.000
Ruimtelijke kwaliteit 4.304.000 1.663.000 1.906.000 2.003.000 97.000
Totaal Baten 5.558.000 2.540.000 2.429.000 2.647.000 218.000

Groen, milieu en recreatie

Wat wilden we bereiken?

1. Een duurzame samenleving

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

2. Behoud en versterking van het groene karakter van de gemeente

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

3. Verhoging van het leefklimaat door verbetering van de kwaliteit van het groen. De inwoners van Papendrecht worden hier actief bij betrokken

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

4. Het gebied boven de A15 behouden als recreatie en landschapsgebied

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

5. Het Slobbengors behouden als sport- en recreatiegebied

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

6. Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimte en speelmogelijkheden

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Groen en milieu -15.500.000 -8.157.000 -8.007.000 -8.069.000 -62.000
Recreatie -242.000 -221.000 -214.000 -215.000 -1.000
Totaal Lasten -15.742.000 -8.378.000 -8.221.000 -8.284.000 -63.000
Baten
Groen en milieu 12.989.000 6.475.000 6.325.000 6.249.000 -76.000
Recreatie 16.000 6.000 6.000 4.000 -2.000
Totaal Baten 13.005.000 6.481.000 6.331.000 6.253.000 -78.000

Wijkgericht werken

Wijkgericht werken

 

 

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Wijkgericht werken -282.000 -274.000 -274.000 -261.000 13.000
Baten
Wijkgericht werken 14.000 0 0 4.000 4.000

Grondexploitatie

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Grondexploitatie -177.000 -10.306.000 -5.574.000 -5.052.000 522.000
Baten
Grondexploitatie 2.482.000 10.180.000 6.372.000 6.433.000 61.000

BBV indicatoren