Meer
Publicatiedatum: 21-06-2018

Inhoud

Uitgaven

7,97%

€ -6.084.000

7,97% Complete

Inkomsten

1,26%

€ 1.028.000

1,26% Complete

Saldo

93,16%

€ -5.056.000

Programma Bestuur en Regio

Uitgaven

7,97%

€ -6.084.000

7,97% Complete

Inkomsten

1,26%

€ 1.028.000

1,26% Complete

Saldo

93,16%

€ -5.056.000

Inhoud

Begroting

1.028.000 Inkomsten
-6.084.000 Uitgaven
-5.056.000 Saldo
  • Bestuur en organisatie
  • Dienstverlening
  • Openbare Orde en Veiligheid
  • Communicatie
  • Regio

Bestuur en organisatie

Wat wilden we bereiken?

1. Moderne flexibele en adaptieve organisatie

Wat heeft het gekost

Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Bestuur -3.437.000 -1.860.000 -2.116.000 -1.846.000 270.000
Organisatie 0 0 0 0 0
Totaal Lasten -3.437.000 -1.860.000 -2.116.000 -1.846.000 270.000
Baten
Bestuur 442.000 0 0 190.000 190.000
Organisatie 0 0 0 0 0
Totaal Baten 442.000 0 0 190.000 190.000

Dienstverlening

Wat wilden we bereiken?

1. Tevreden inwoners, bedrijven en instellingen in Papendrecht

2. Duidelijkheid beeld/impact nieuwe omgevingswet voor inwoners, bedrijven en instellingen in Papendrecht

3. Leefbaarheid binnen Papendrecht op orde houden

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Dienstverlening -1.401.000 -1.169.000 -1.201.000 -1.342.000 -141.000
Baten
Dienstverlening 590.000 576.000 576.000 657.000 81.000

Openbare Orde en Veiligheid

Wat wilden we bereiken?

3. Verkeersveiligheid bevorderen

5. Burgers en bedrijven een grotere verantwoordelijkheid geven om bij te dragen aan de veiligheid

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Openbare orde en veiligheid -2.038.000 -2.391.000 -2.241.000 -2.190.000 51.000
Verantwoordelijkheid eigen leefomgeving en bestrijding overlast -58.000 -33.000 -33.000 -35.000 -2.000
Totaal Lasten -2.096.000 -2.424.000 -2.274.000 -2.225.000 49.000
Baten
Openbare orde en veiligheid 2.000 139.000 184.000 161.000 -23.000
Verantwoordelijkheid eigen leefomgeving en bestrijding overlast 20.000 21.000 21.000 20.000 -1.000
Totaal Baten 22.000 160.000 205.000 181.000 -24.000

Communicatie

Wat wilden we bereiken?

1. Schrijven in heldere en begrijpelijke taal

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

2. Concretisering Papendrecht promotie

3. Van buiten naar binnen denken en handelen

5. Social media verder ontwikkelen

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Communicatie -175.000 -145.000 -145.000 -158.000 -13.000
Baten
Communicatie 0 0 0 0 0

Regio

Wat wilden we bereiken?

1. Aandacht voor onze regionale speerpunten

3. Versterken centrumpositie van Papendrecht in de West-Alblasserwaard

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Regio -902.000 -992.000 -657.000 -513.000 144.000
Baten
Regio 0 0 0 0 0

BBV Indicatoren