Uitgaven

3,49%
€ -2.667.000
3,49% Complete

Inkomsten

2,07%
€ 1.691.076
2,07% Complete

Saldo

17,98%
€ -975.924

Reserves

Uitgaven

3,49%
€ -2.667.000
3,49% Complete

Inkomsten

2,07%
€ 1.691.076
2,07% Complete

Saldo

17,98%
€ -975.924
1.691.076 Inkomsten
-2.667.000 Uitgaven
-975.924 Saldo
  • Reserves Algemene Dekkingsmiddelen
  • Reserves Programma Samenleving
  • Reserves Programma Ruimte
  • Reserves Programma Bestuur en Regio

Reserves Algemene Dekkingsmiddelen

Mutaties reserves

Terug naar navigatie - Mutaties reserves
Stortingen en onttrekkingen Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Stortingen
Algemene reserve 1.699.000 0 120.000 120.000 0
Vrije reserve 2.315.000 340.000 170.000 170.000 0
Reserve frictie personeel 0 0 0 0 0
Egalisatiereserve rijksstromen taakmutaties 7.000 0 572.000 572.000 0
Algemene bestemmingsreserve 869.625 0 174.000 174.000 0
Bestemmingsreserve duurzame inzetbaarheid 0 0 0 0 0
IBOR; bestemmingsreserve 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 4.890.625 340.000 1.036.000 1.036.000 0
Onttrekkingen
Algemene reserve 3.207.000 161.000 161.000 33.369 -127.631
Vrije reserve 475.000 0 170.000 63.000 -107.000
Reserve frictie personeel 0 200.000 350.000 223.000 -127.000
Egalisatiereserve rijksstromen taakmutaties 0 0 0 0 0
Algemene bestemmingsreserve 999.000 160.000 1.234.000 1.094.000 -140.000
Bestemmingsreserve duurzame inzetbaarheid 0 0 500.000 22.707 -477.293
IBOR; bestemmingsreserve 1.220.000 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 5.901.000 521.000 2.415.000 1.436.076 -978.924

Reserves Programma Samenleving

Mutaties reserves

Terug naar navigatie - Mutaties reserves
Stortingen en onttrekkingen Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Stortingen
Reserve zonder naam 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Sportcentrum 94.000 98.000 98.000 98.000 0
Totaal Stortingen 94.000 98.000 98.000 98.000 0
Onttrekkingen
Reserve zonder naam 2.323.000 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Sportcentrum 116.000 116.000 116.000 116.000 0
Totaal Onttrekkingen 2.439.000 116.000 116.000 116.000 0

Reserves Programma Ruimte

Mutaties reserves

Terug naar navigatie - Mutaties reserves
Stortingen en onttrekkingen Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Stortingen
Reserve stedelijke vernieuwing 0 171.000 0 0 0
Risicoreserve grondexploitatie 2.030.000 0 950.000 926.000 -24.000
Reserve tariefegalisatie afvalstoffenheffing 0 181.000 59.000 0 -59.000
Bestemmingsreserve geluidsschermen A15 0 0 0 0 0
Risicoreserve erfpachtsgronden 415.000 350.000 350.000 350.000 0
Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning 263.000 0 0 0 0
Egalisatiereserve Bestemmingsplannen 39.000 0 75.000 75.000 0
Risicoreserve (deelneming) Fokker 34.000 211.000 77.000 87.000 10.000
Risicoreserve verstrekte lening Rivas 0 0 93.000 95.000 2.000
Totaal Stortingen 2.781.000 913.000 1.604.000 1.533.000 -71.000
Onttrekkingen
Reserve stedelijke vernieuwing 5.000 25.000 25.000 15.000 -10.000
Risicoreserve grondexploitatie 50.000 0 0 0 0
Reserve tariefegalisatie afvalstoffenheffing 88.000 0 34.000 0 -34.000
Bestemmingsreserve geluidsschermen A15 445.000 0 0 0 0
Risicoreserve erfpachtsgronden 0 0 0 0 0
Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning 5.000 120.000 120.000 0 -120.000
Egalisatiereserve Bestemmingsplannen 0 0 0 0 0
Risicoreserve (deelneming) Fokker 0 0 0 0 0
Risicoreserve verstrekte lening Rivas 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 593.000 145.000 179.000 15.000 -164.000

Reserves Programma Bestuur en Regio

Mutaties reserves

Terug naar navigatie - Mutaties reserves
Stortingen en onttrekkingen Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Stortingen
Reserve raadsvisie 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve vernieuwbouw gemeentehuis 100.000 0 0 0 0
Totaal Stortingen 100.000 0 0 0 0
Onttrekkingen
Reserve raadsvisie 539.000 10.000 0 0 0
Bestemmingsreserve vernieuwbouw gemeentehuis 0 0 130.000 124.000 -6.000
Totaal Onttrekkingen 539.000 10.000 130.000 124.000 -6.000