Meer
Publicatiedatum: 21-06-2018

Inhoud

Dijklint

DijklintToelichting

--
Kwaliteit

Voor Westeind 130 is een haalbaarheidsstudie gedaan voor de herontwikkeling naar ca. 9 kluswoningen. In 2017 is gestart met de voorbereidingen voor de verkoop van diverse dijkpanden die nog gemeentelijk eigendom zijn.