Terug

Duurzaam versterken van het voorzieningenaanbod

Duurzaam versterken van het voorzieningenaanbod<

Toelichting

--

Kwaliteit

Er is gestart met een verdere doorontwikkeling van het Sociaal Team en Centrum voor Jeugd en Gezin Papendrecht wat in het najaar 2017 heeft geresulteerd in de Visie Sterk Papendrecht en een eerste organisatieschets die uiteindelijk de basis vormen tot een duurzame structuur c.q. organisatiemodel onder de noemer Sterk Papendrecht.

Publicatiedatum: 21-06-2018

Inhoud