Meer
Publicatiedatum: 21-06-2018

Inhoud

Handhaving van illegaal in gebruik genomen gemeentegrond

Handhaving van illegaal in gebruik genomen gemeentegrondToelichting

--
Kwaliteit

In 2017 is de pilot ´behandeling ongeregistreerd grondgebruik´ uitgevoerd. Het doel van de pilot was het voorkomen van het verlies van grond door verjaring. Dit werd behaald door inwoners een gebruiksovereenkomst aan te bieden. Hiermee is gekozen voor een werkzame en acceptabele oplossing, zowel voor de gemeente als haar bewoners. Het alternatief was een zwaardere en juridische oplossing.