Meer
Publicatiedatum: 21-06-2018

Inhoud

Implementatie samenwerkingsovereenkomst KennisMarkt

Implementatie samenwerkingsovereenkomst KennisMarktToelichting

--
Kwaliteit

Met de Bibliotheek AanZet zijn voorbereidingen getroffen voor een tijdelijke verhuizing naar de plint Den Briel. Daarin wordt een aanvang gemaakt in een 'pop-up'achtige setting van de voorgestane nieuwe stijl bibliotheek. Met de Bibliotheek AanZet, de Volksuniversiteit en RTV Papendrecht zijn tegelijkertijd verdere overleggen gevoerd over de inhoudelijke opzet van het concept voor de KennisMarkt zoals dat beoogd wordt op de locatie naast het gemeentehuis.