Meer
Publicatiedatum: 21-06-2018

Inhoud

Initiëren en stimuleren van vooroverleg

Initiëren en stimuleren van vooroverlegToelichting

--
Kwaliteit

In 2017 is veelvuldig (ca. 50 aanvragen) gebruik gemaakt van de mogelijkheid, om tegen minimale legeskosten en indieningsvereisten, een vooroverleg in te dienen en te bespreken. Het indienen van een vooroverleg wordt actief gestimuleerd bij o.a. plannen waarbij de haalbaarheid onduidelijk is, handhavingszaken of telefonische vragen waar geen direct antwoord op mogelijk is. Met deze initiatiefnemers zijn, in een informeel traject, de (bouw)plannen besproken en is nagegaan en overlegd wat de (on)mogelijkheden van de geplande bouwwerken zijn. Zo is de haalbaarheid van planvorming in een vroeg stadium nagegaan. Hierbij zijn, daar waar nodig, in- en externe adviseurs bij betrokken. Kosten voor dit vooroverleg zijn gerestitueerd bij de plannen waarvoor later een formele aanvraag omgevingsvergunning is ingediend.