Meer
Publicatiedatum: 21-06-2018

Inhoud

Invullen bestuurdersrol, financiële borging nabije toekomst, schrijven businessplan (nieuwe structuur Kinderboerderij, borging lange termijn)

Invullen bestuurdersrol, financiële borging nabije toekomst, schrijven businessplan (nieuwe structuur Kinderboerderij, borging lange termijn)Toelichting

--
Kwaliteit

De stichting Papenhoeve is in 2014 verzelfstandigd en werkt sindsdien als zelfstandige stichting waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft. In 2017 is een financieel tekort ontstaan als gevolg van een juridisch conflict met een medewerkster. Augustus 2017 is naar aanleiding hiervan het voltallige bestuur afgestreden.

Per 1 september is er door de gemeente een interim-voorzitter aangesteld, is het juridisch conflict met de medewerkster geschikt en heeft de gemeenteraad ingestemd met een voorstel voor een lening aan de Stichting Papenhoeve om zodoende om het voortbestaan van Papenhoeve te waarborgen. Hierbij is als voorwaarde gesteld dat er lessen worden getrokken uit voorgaande periode en dat er een toekomstbestendig businessplan 2.0  moet worden opgesteld om het toekomstig  functioneren van de kinderboerderij te waarborgen. Afgesproken is dat hiervoor uiterlijk maart 2018 een businessplan wordt geformuleerd (is begin maart 2018 voorgelegd aan gemeenteraad en geaccordeerd).