Meer
Publicatiedatum: 21-06-2018

Inhoud

Jaaropdracht groen

Jaaropdracht groenToelichting

--
Kwaliteit

Dit jaar is de slag gemaakt naar uitvoering op basis van beeldkwaliteit. Dit is op hoofdlijnen goed gelukt, knelpunt was het onkruid op verharding in juli en augustus.

Daarnaast is de jaaropdracht Wijkonderhoud opgesteld als basis voor de uitvoering in 2018. Hierin zijn verwachtingen zoals kwaliteitsniveaus, maar ook de hoeveelheden en het budget aangegeven voor het onderhoud van groen, het verwijderen van onkruid op bestrating etc.

In de jaaropdracht is onder andere meegenomen dat het maaibeheer op enkele plaatsen wordt verbeterd. Zo wordt het klepelmaaien langs delen van de Veerweg, de Westkil en de Burgemeester Keijzerweg vervangen door twee maal per jaar maaien en afvoeren.