Meer
Publicatiedatum: 21-06-2018

Inhoud

Onderzoek mogelijkheden klimaatadaptatie

Onderzoek mogelijkheden klimaatadaptatieToelichting

--
Kwaliteit

In 2017 is de strategie Klimaatadaptatie door het College vastgesteld. Deze strategie geeft richting aan de wijze waarop Papendrecht zich aanpast aan het veranderende klimaat. Klimaatadaptatie geeft de kans om de leefomgeving te verbeteren, de betrokkenheid van de Papendrechters bij hun leefomgeving te vergroten en de biodiversiteit te versterken.

Operatie Steenbreek:

Het plan van aanpak voor Operatie Steenbreek is vastgesteld en ter hand genomen. In oktober 2017 heeft Operatie Steenbreek Papendrecht deelgenomen aan de Doe Duurzaam Markt. Bezoekers van de markt hebben in ruil voor een ingevuld enquête formulier een plantje meegekregen. Daarnaast heeft Duurzaamheidscentrum Weizigt tijdens de markt de klimaattafel gedemonstreerd, waarmee de gevolgen van verstening inzichtelijk worden gemaakt. Tijdens de nationale Week van Ons water stonden extreem weer en wateroverlast centraal. Operatie Steenbreek Papendrecht heeft in het kader van deze week een communicatieactie uitgevoerd door elke dag via de gemeentelijke website en social media een 'Tip van de dag' te delen. Het ging hierbij om tips welke aansluiten bij Operatie Steenbreek.