Meer
Publicatiedatum: 21-06-2018

Inhoud

Opstellen bestemmingsplan Land van Matena

Opstellen bestemmingsplan Land van MatenaToelichting

--
Kwaliteit

Om goed aan te kunnen sluiten bij de definitieve invulling van het gebied is gewacht met het opstellen van dit bestemmingsplan. Inmiddels is de procedure voor het opstellen van een bestemmingsplan gestart.