Meer
Publicatiedatum: 21-06-2018

Inhoud

Plan van aanpak huisvesting, integratie en participatie van statushouders in Papendrecht

Plan van aanpak huisvesting, integratie en participatie van statushouders in Papendrecht

Het voeren van gesprekken met stakeholders, het organiseren van statushouders beraden en het schrijven van een plan van aanpak.Toelichting

--
Kwaliteit

In 2017 zijn gesprekken gevoerd met stakeholders en zijn twee statushouders beraden georganiseerd. Het eerste statushouders beraad was met stakeholders en stond in het teken van elkaar leren kennen en benoemen van wat in de werkzaamheden/samenwerking goed gaat en waar nog verbetering mogelijk is. Het tweede statushouders beraad was met statushouders zelf waarbij statushouders een toelichting gaven op hoe zij hun komst naar Papendrecht hebben ervaren. In december 2017 heeft het college het plan van aanpak huisvesting, integratie en participatie van statushouders in Papendrecht vastgelegd.