Terug

Projecten centrum

Projecten centrum<

Toelichting

--

Kwaliteit

Voor de ontwikkeling van de Veerpromenade heeft een selectie plaatsgevonden van een ontwikkelaar. De haalbaarheid van het plan wordt in het eerste kwartaal van 2018 verder uitgewerkt. De gemeente faciliteert daarnaast de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) en een stuurgroep Centrum bestaande uit gemeente, vastgoed en ondernemers wordt geformeerd.

Publicatiedatum: 21-06-2018

Inhoud