Terug

Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs

Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs<

Toelichting

--

Kwaliteit

Ter voorbereiding op een haalbaarheidsonderzoek naar (ver)nieuwbouw voor de twee Papendrechtse scholen voor voortgezet onderwijs zijn vier raadsbrede werkbijeenkomsten georganiseerd. In deze bijeenkomsten hebben de scholen hun gezamenlijke toekomstvisie uit 2016 nogmaals gepresenteerd en is gesproken over de gemeentelijke visie op en de randvoorwaarden en mogelijke locaties voor de (ver)nieuwbouw. Medio 2017 werd duidelijk dat de wensen en eisen van een van de schoolbesturen niet (meer) pasten binnen de gezamenlijke toekomstvisie van de twee scholen en de gemeentelijke visie op en randvoorwaarden voor de (ver)nieuwbouw. In een laatste poging om alle betrokkenen op één lijn te krijgen, is de scholen gevraagd de gezamenlijke toekomstvisie te herijken.

Publicatiedatum: 21-06-2018

Inhoud