Terug

Reguliere werkzaamheden

Reguliere werkzaamheden<

Toelichting

--

Kwaliteit

Het dagelijks onderhoud, groot onderhoud en integrale vervanging op het vlak van riolering, civieltechnische werken en groen vindt in onderlinge samenhang plaats. Hierbij is rekening gehouden met klimaatadaptatie door verharding die niet noodzakelijk is te vervangen door groen. Ook is plaatselijk de natuurwaarde in het dorp verhoogd, o.a. door een kruidenvegetatie aan te leggen aan de Pontonniersweg ter hoogte van de jachthaven. Een aantal bermen in de Veerweg zijn ingezaaid met een kruidenmengel.

Publicatiedatum: 21-06-2018

Inhoud