Meer
Publicatiedatum: 21-06-2018

Inhoud

Subsidieafspraken met opvolger ToBe over inhoudelijke beleidsombuiging

Subsidieafspraken met opvolger ToBe over inhoudelijke beleidsombuigingToelichting

--
Kwaliteit

In 2017 zijn diverse gesprekken gevoerd met de St. Cultuureducatie ZHZ over veranderingen in het muziekonderwijs (minder individuele lessen, zodat de 'opbrengst' per les groter wordt, zodat er meer geld wordt 'vrijgespeeld' voor projecten etc.). Hierin worden ook de wensen van Excelsior betrokken, ook hierover zijn gesprekken (ook bestuurlijk) inmiddels gevoerd.