Meer
Publicatiedatum: 21-06-2018

Inhoud

Team Actief

Team ActiefToelichting

--
Kwaliteit

Door organisatorische wijzigingen binnen  Woonkracht10 en de veranderende functies is de belangstelling voor het Team Actief geminimaliseerd.
Ook de veranderende functie van de wijkagenten heeft er voor gezorgd dat deelname aan Team Actief is geminimaliseerd. Voor 2017 is dan ook gekozen om het Team Actief op te heffen en weer veiligheidsavonden te organiseren, samen met de hulpdiensten. De organisatie van de avonden is in samenwerking gegaan met de medewerker Openbare Orde en Veiligheid (OOV).