Meer
Publicatiedatum: 21-06-2018

Inhoud

Uitvoering geven aan de projecten volgens het uitvoeringsplan Integraal Beheer openbare Ruimte (IBOR)

Uitvoering geven aan de projecten volgens het uitvoeringsplan Integraal Beheer openbare Ruimte (IBOR)Toelichting

--
Kwaliteit

Het in standhouden van de openbare ruimte wordt uitgevoerd door klein onderhoud, groot onderhoud en vervanging.

Vanuit de investeringskredieten zijn de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd. 

Riool werkzaamheden, waarbij tevens de weg- en groeninrichting zijn verbeterd:

-    Walmolen

-    Goudenregenstraat.

De volgende asfaltprojecten zijn uitgevoerd:

-    Veerweg (tussen centrum en Rembrandtlaan)

-     Platanenlaan. Bij deze projecten is naar voorbeeld van 'Operatie Steenbreek" niet
noodzakelijke verharding vervangen door groen en bomen.

In 2017 zijn acht houten fiets- en voetbruggen vervangen, daarnaast is een houten vlonder nabij de P.S. Gerbrandystraat verwijderd. Aansluitend zijn conform investeringskrediet 2017 zijn houten voetbruggen vervangen in Park Noordhoekse Wiel, Park Oostpolder en de Hazelaarhof.

 In 2017 zijn grootschalige baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de Schaarhaven, Kooihaven en bij de ingang van de Ketelhaven. Ter hoogte van de Ketelhaven is de waterkering aangevuld met stortstenen ter bescherming van het dijktalud.