Terug

Verbeteren van de luchtkwaliteit en verlagen van de geluidsbelasting

Verbeteren van de luchtkwaliteit en verlagen van de geluidsbelasting<

Toelichting

--

Kwaliteit

De raad heeft het rapport "Ambities gemeente Papendrecht op het gebied van vermindering van fijn stof en NO2 en vermindering van geluidhinder", "Werken aan minder geluid, schonere lucht èn bewustwording", vastgesteld. In het rapport is voorgesteld om extra te investeren en winst te zoeken in de weg van bewustwording onder inwoners. Communicatie en bewonerspanel zijn hierin sleutelfactoren.

Publicatiedatum: 21-06-2018

Inhoud