Uitgaven

3,18%
€ -2.929
x €1.000
3,18% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
x €1.000
0% Complete

Saldo

479,17%
€ -2.929
x €1.000

1. Veiligheid

Uitgaven

3,18%
€ -2.929
x €1.000
3,18% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
x €1.000
0% Complete

Saldo

479,17%
€ -2.929
x €1.000

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten

Terug naar navigatie - Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten

Zo gaan we dat doen

1.2 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken

Terug naar navigatie - Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken

Zo gaan we dat doen

Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving

Terug naar navigatie - Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer -2.135 -2.362 -2.408 -2.537 -2.526 -2.525
Openbare orde en veiligheid -593 -234 -521 -520 -521 -520
Totaal Lasten -2.728 -2.596 -2.929 -3.057 -3.047 -3.045
Baten
Crisisbeheersing en brandweer 228 134 0 0 0 0
Openbare orde en veiligheid 9 0 0 0 0 0
Totaal Baten 237 134 0 0 0 0