Uitgaven

3,18%

€ -2.929

x € 1.000
3,18% Complete

Inkomsten

0%

€ 0

x € 1.000
0% Complete

Saldo

479,17%

€ -2.929

x € 1.000

1. Veiligheid

Uitgaven

3,18%

€ -2.929

x € 1.000
3,18% Complete

Inkomsten

0%

€ 0

x € 1.000
0% Complete

Saldo

479,17%

€ -2.929

x € 1.000

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Wat willen we bereiken?

Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten

Zo gaan we dat doen

1.2 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken

Zo gaan we dat doen

Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving

Zo gaan we dat doen

Voorkomen en bestrijden van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit

Zo gaan we dat doen

Voorkomen van complexe gezinssituaties en bijbehorende veiligheidsrisico

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer -2.135 -2.362 -2.408 -2.537 -2.526 -2.525
Openbare orde en veiligheid -593 -234 -521 -520 -521 -520
Totaal Lasten -2.728 -2.596 -2.929 -3.057 -3.047 -3.045
Baten
Crisisbeheersing en brandweer 228 134 0 0 0 0
Openbare orde en veiligheid 9 0 0 0 0 0
Totaal Baten 237 134 0 0 0 0

Statistieken veiligheid