Uitgaven

5,74%

€ -5.282

x € 1.000
5,74% Complete

Inkomsten

0,78%

€ 727

x € 1.000
0,78% Complete

Saldo

745,19%

€ -4.555

x € 1.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

5,74%

€ -5.282

x € 1.000
5,74% Complete

Inkomsten

0,78%

€ 727

x € 1.000
0,78% Complete

Saldo

745,19%

€ -4.555

x € 1.000

2.1 Verkeer en vervoer

Doelstellingen

Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers

Zo gaan we dat doen

Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers

Zo gaan we dat doen

In stand houden van kwaliteit en functie van de wegen en alle civiele objecten

Zo gaan we dat doen

Stimuleren van het fietsgebruik

Zo gaan we dat doen

Electrische mobiliteit bevorderen

Zo gaan we dat doen

2.2 Parkeren

Wat willen we bereiken?

Bevorderen gebruik parkeergarages

Zo gaan we dat doen

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

Wat willen we bereiken?

Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven)

Zo gaan we dat doen

2.5 Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?

Verbeteren van het openbaar vervoer

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten ?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
Verkeer en vervoer -3.702 -4.375 -4.110 -4.106 -4.142 -4.169
Parkeren -840 -946 -927 -915 -938 -943
Economische havens en waterwegen -112 -106 -113 -109 -108 -233
Openbaar vervoer -169 -162 -138 -164 -164 -164
Totaal Lasten -4.824 -5.589 -5.289 -5.294 -5.352 -5.509
Baten
Verkeer en vervoer 108 4 4 4 4 4
Parkeren 520 581 580 580 580 580
Economische havens en waterwegen 144 143 143 143 143 143
Totaal Baten 772 728 727 727 727 727