Uitgaven

5,74%
€ -5.282
x €1.000
5,74% Complete

Inkomsten

0,78%
€ 727
x €1.000
0,78% Complete

Saldo

745,19%
€ -4.555
x €1.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

5,74%
€ -5.282
x €1.000
5,74% Complete

Inkomsten

0,78%
€ 727
x €1.000
0,78% Complete

Saldo

745,19%
€ -4.555
x €1.000

2.1 Verkeer en vervoer

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers

Terug naar navigatie - Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers

Zo gaan we dat doen

In stand houden van kwaliteit en functie van de wegen en alle civiele objecten

Terug naar navigatie - In stand houden van kwaliteit en functie van de wegen en alle civiele objecten

Zo gaan we dat doen

Stimuleren van het fietsgebruik

Terug naar navigatie - Stimuleren van het fietsgebruik

Zo gaan we dat doen

Electrische mobiliteit bevorderen

Terug naar navigatie - Electrische mobiliteit bevorderen

Zo gaan we dat doen

2.2 Parkeren

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen gebruik parkeergarages

Terug naar navigatie - Bevorderen gebruik parkeergarages

Zo gaan we dat doen

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven)

Terug naar navigatie - Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven)

Zo gaan we dat doen

2.5 Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verbeteren van het openbaar vervoer

Terug naar navigatie - Verbeteren van het openbaar vervoer

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
Verkeer en vervoer -3.702 -4.375 -4.110 -4.106 -4.142 -4.169
Parkeren -840 -946 -927 -915 -938 -943
Economische havens en waterwegen -112 -106 -113 -109 -108 -233
Openbaar vervoer -169 -162 -138 -164 -164 -164
Totaal Lasten -4.824 -5.589 -5.289 -5.294 -5.352 -5.509
Baten
Verkeer en vervoer 108 4 4 4 4 4
Parkeren 520 581 580 580 580 580
Economische havens en waterwegen 144 143 143 143 143 143
Totaal Baten 772 728 727 727 727 727