Uitgaven

3,22%

€ -2.967

x € 1.000
3,22% Complete

Inkomsten

0,82%

€ 756

x € 1.000
0,82% Complete

Saldo

361,63%

€ -2.211

x € 1.000

4. Onderwijs

Uitgaven

3,22%

€ -2.967

x € 1.000
3,22% Complete

Inkomsten

0,82%

€ 756

x € 1.000
0,82% Complete

Saldo

361,63%

€ -2.211

x € 1.000

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs

Zo gaan we dat doen

Realiseren van een nieuw huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs

Zo gaan we dat doen

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat willen we bereiken?

Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen

Zo gaan we dat doen

Versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (met de focus op technologie)

Zo gaan we dat doen

Statistieken onderwijs

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
Openbaar basisonderwijs -188 -191 -183 -183 -183 -183
Onderwijshuisvesting -1.087 -1.135 -1.103 -1.078 -1.091 -1.240
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.114 -1.593 -1.680 -895 -895 -795
Totaal Lasten -2.389 -2.919 -2.967 -2.156 -2.169 -2.217
Baten
Onderwijshuisvesting 23 18 18 18 18 18
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 298 673 738 38 38 38
Totaal Baten 321 691 756 56 56 56