Uitgaven

3,22%
€ -2.967
x €1.000
3,22% Complete

Inkomsten

0,82%
€ 756
x €1.000
0,82% Complete

Saldo

361,63%
€ -2.211
x €1.000

4. Onderwijs

Uitgaven

3,22%
€ -2.967
x €1.000
3,22% Complete

Inkomsten

0,82%
€ 756
x €1.000
0,82% Complete

Saldo

361,63%
€ -2.211
x €1.000

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs

Terug naar navigatie - Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs

Zo gaan we dat doen

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen

Terug naar navigatie - Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
Openbaar basisonderwijs -188 -191 -183 -183 -183 -183
Onderwijshuisvesting -1.087 -1.135 -1.103 -1.078 -1.091 -1.240
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.114 -1.593 -1.680 -895 -895 -795
Totaal Lasten -2.389 -2.919 -2.967 -2.156 -2.169 -2.217
Baten
Onderwijshuisvesting 23 18 18 18 18 18
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 298 673 738 38 38 38
Totaal Baten 321 691 756 56 56 56