Uitgaven

1,35%

€ -1.240

x € 1.000
1,35% Complete

Inkomsten

2,36%

€ 2.188

x € 1.000
2,36% Complete

Saldo

155,06%

€ 948

x € 1.000

3. Economie

Uitgaven

1,35%

€ -1.240

x € 1.000
1,35% Complete

Inkomsten

2,36%

€ 2.188

x € 1.000
2,36% Complete

Saldo

155,06%

€ 948

x € 1.000

3.1 Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Voeren van accountmanagement

Zo gaan we dat doen

Verbeteren lokaal ondernemersklimaat

Zo gaan we dat doen

Stimuleren van de regionale economie

Zo gaan we dat doen

Stimuleren van onderwijs & arbeidsmarktontwikkeling

Zo gaan we dat doen

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

Wat willen we bereiken?

Succes en diversiteit van Papendrechts bedrijfsleven voor het voetlicht brengen

Zo gaan we dat doen

Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en innovatie

Zo gaan we dat doen

Statistieken Economie

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
Economische ontwikkeling -3.599 -1.193 -888 -882 -876 -870
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -1.041 -26 -61 -378 -61 -61
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -305 -292 -292 -292 -292 -292
Economische promotie 0 0 0 0 0 0
Totaal Lasten -4.944 -1.511 -1.240 -1.551 -1.229 -1.223
Baten
Economische ontwikkeling 2.637 976 849 828 808 786
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 940 0 960 0 0 0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 328 323 323 323 323 323
Economische promotie 28 36 56 56 56 56
Totaal Baten 3.933 1.335 2.188 1.207 1.187 1.165