Uitgaven

1,35%
€ -1.240
x €1.000
1,35% Complete

Inkomsten

2,36%
€ 2.188
x €1.000
2,36% Complete

Saldo

155,06%
€ 948
x €1.000

3. Economie

Uitgaven

1,35%
€ -1.240
x €1.000
1,35% Complete

Inkomsten

2,36%
€ 2.188
x €1.000
2,36% Complete

Saldo

155,06%
€ 948
x €1.000

3.1 Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Voeren van accountmanagement

Terug naar navigatie - Voeren van accountmanagement

Zo gaan we dat doen

Verbeteren lokaal ondernemersklimaat

Terug naar navigatie - Verbeteren lokaal ondernemersklimaat

Zo gaan we dat doen

Stimuleren van de regionale economie

Terug naar navigatie - Stimuleren van de regionale economie

Zo gaan we dat doen

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
Economische ontwikkeling -3.599 -1.193 -888 -882 -876 -870
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -1.041 -26 -61 -378 -61 -61
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -305 -292 -292 -292 -292 -292
Economische promotie 0 0 0 0 0 0
Totaal Lasten -4.944 -1.511 -1.240 -1.551 -1.229 -1.223
Baten
Economische ontwikkeling 2.637 976 849 828 808 786
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 940 0 960 0 0 0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 328 323 323 323 323 323
Economische promotie 28 36 56 56 56 56
Totaal Baten 3.933 1.335 2.188 1.207 1.187 1.165