Meer
Publicatiedatum: 19-05-2017

Inhoud

Jaarstukken 2016

Legenda

  • Algemene dekkingsmiddelen
  • Programma Samenleving
  • Programma Ruimte
  • Programma Bestuur en Regio
  • Reserves
109.622.000 Inkomsten
99.747.000 Uitgaven
9.875.000 Saldo