Uitgaven

5,85%

€ 5.836.000

5,85% Complete

Inkomsten

8,64%

€ 9.472.000

8,64% Complete

Saldo

36,82%

€ 3.636.000

Reserves

Uitgaven

5,85%

€ 5.836.000

5,85% Complete

Inkomsten

8,64%

€ 9.472.000

8,64% Complete

Saldo

36,82%

€ 3.636.000

Begroting

9.472.000 Inkomsten
5.836.000 Uitgaven
3.636.000 Saldo
  • Mutaties Reserves

Mutaties Reserves

Reserves