Uitgaven

5,83%
€ 5.812.000
5,83% Complete

Inkomsten

47,13%
€ 51.667.000
47,13% Complete

Saldo

464,35%
€ 45.855.000

Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

5,83%
€ 5.812.000
5,83% Complete

Inkomsten

47,13%
€ 51.667.000
47,13% Complete

Saldo

464,35%
€ 45.855.000

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie
Lasten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Lokale heffingen 220.000 227.000 224.000 232.000 -8.000
Algemene uitkeringen 0 0 0 0 0
Dividend 155.000 159.000 98.000 96.000 2.000
Saldo financieringsfunctie 96.000 93.000 86.000 89.000 -3.000
Overige algemene dekkingsmiddelen 2.971.000 5.343.000 5.648.000 5.395.000 253.000
Onvoorzien 0 100.000 5.000 0 5.000
Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0
Totaal lasten 3.442.000 5.922.000 6.061.000 5.812.000 249.000
Baten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Lokale heffingen 5.737.000 5.678.000 6.730.000 6.737.000 7.000
Algemene uitkeringen 27.408.000 27.490.000 28.464.000 28.677.000 213.000
Dividend 971.000 827.000 792.000 791.000 -1.000
Saldo financieringsfunctie 3.819.000 3.621.000 374.000 3.137.000 -237.000
Overige algemene dekkingsmiddelen 12.293.000 12.057.000 12.322.000 12.325.000 3.000
Onvoorzien 0 0 0 0 0
Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0
Totaal baten 50.228.000 49.673.000 48.682.000 51.667.000 -15.000
Resultaat 46.786.000 43.751.000 42.621.000 45.855.000 -264.000

Storting vanuit of naar de reserves

Terug naar navigatie - Storting vanuit of naar de reserves
Exploitatie Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Lasten 0 0 0 0 0
Baten 0 0 0 0 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Stortingen 0 75.000 8.346.000 8.047.000 299.000
Onttrekkingen 0 272.000 10.961.000 10.387.000 -574.000
Mutaties reserves 0 197.000 2.615.000 2.340.000 -873.000
Gerealiseerd resultaat 0 197.000 2.615.000 2.340.000 -873.000