Meer
Publicatiedatum: 04-10-2018

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen

Wat heeft het gekost?

Exploitatie
Lasten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0
Onvoorzien 0 100.000 5.000 0 5.000
Overige algemene dekkingsmiddelen 2.971.000 5.343.000 5.648.000 5.395.000 253.000
Saldo financieringsfunctie 96.000 93.000 86.000 89.000 -3.000
Dividend 155.000 159.000 98.000 96.000 2.000
Algemene uitkeringen 0 0 0 0 0
Lokale heffingen 220.000 227.000 224.000 232.000 -8.000
Totaal lasten 3.442.000 5.922.000 6.061.000 5.812.000 249.000
Baten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0
Onvoorzien 0 0 0 0 0
Overige algemene dekkingsmiddelen 12.293.000 12.057.000 12.322.000 12.325.000 3.000
Saldo financieringsfunctie 3.819.000 3.621.000 374.000 3.137.000 -237.000
Dividend 971.000 827.000 792.000 791.000 -1.000
Algemene uitkeringen 27.408.000 27.490.000 28.464.000 28.677.000 213.000
Lokale heffingen 5.737.000 5.678.000 6.730.000 6.737.000 7.000
Totaal baten 50.228.000 49.673.000 48.682.000 51.667.000 -15.000
Resultaat 46.786.000 43.751.000 42.621.000 45.855.000 -264.000

Storting vanuit of naar de reserves

Exploitatie Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Lasten 0 0 0 0 0
Baten 0 0 0 0 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Stortingen 0 75.000 8.346.000 8.047.000 299.000
Onttrekkingen 0 272.000 10.961.000 10.387.000 -574.000
Mutaties reserves 0 197.000 2.615.000 2.340.000 -873.000
Gerealiseerd resultaat 0 197.000 2.615.000 2.340.000 -873.000