Meer
Publicatiedatum: 19-05-2017

Inhoud

Invloed uitoefenen op koppeling wateropgaven lange termijn aan versterking ruimtelijke kwaliteit

Invloed uitoefenen op koppeling wateropgaven lange termijn aan versterking ruimtelijke kwaliteit

Participeren in bovenlokale ambtelijke en bestuurlijke overleggen (MIRT-onderzoek).

 Toelichting

--
Kwaliteit

In 2016 hebben we zowel financieel als in uren een bijdrage geleverd aan het MIRT onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Dat heeft geleid tot een eindrapport, een aanzet tot een dijk- en oevervisie voor de gehele Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en tot drie gebiedsrapporten. De dijk- en oevervisie is belangrijk om de gewenste ruimtelijke kwaliteit aan het dijklint te borgen.