Meer
Publicatiedatum: 19-05-2017

Inhoud

Verbinden van maatschappelijke organisaties bij invulling van lokaal maatwerk waardoor nieuwe voorzieningen tot stand komen dan wel bestaande voorzieningen beter benut worden

Verbinden van maatschappelijke organisaties bij invulling van lokaal maatwerk waardoor nieuwe voorzieningen tot stand komen dan wel bestaande voorzieningen beter benut worden

  1. Door een rijk verenigingsleven en actieve kerkelijke gemeenschappen wordt reeds op diverse wijzen laagdrempelige ondersteuning geboden zonder directe bemoeienis van de gemeente.
  2. De BWI Papendrecht, MEE, Rivas en andere maatschappelijke organisaties verzorgen aanvullend hierop cliëntondersteuning en bieden laagdrempelige algemene voorzieningen aan. Denk hierbij aan informatie en advies, mogelijkheden tot ontmoeting en praktische en kortdurende ondersteuning.
  3. Het Sociaal Team Papendrecht fungeert als een eerste aanspreekpunt voor inwoners met vragen of problemen op het snijvlak van wonen zorg en ondersteuning. Hiertoe wordt uitvoering gegeven aan het Plan van aanpak Sociaal Team Papendrecht 2015 & 2016.


Toelichting

--
Kwaliteit
  1. Ontwikkelingen als Puur Papendrecht en een vrijwilligerssteunpunt, maar ook informatiebijeenkomsten (bijv. m.b.t. schulden) zorgen ervoor dat inwoners en instellingen hier steeds meer een rol pakken. Er is subsidie verleend aan MEE/BWI Papendrecht voor de uitvoering van het Plan van Aanpak "Focus op Mantelzorg". Met dit plan wordt een aanzet gegeven tot een versterking van de mantelzorgondersteuning. Hierbij is ook aandacht voor de jonge mantelzorger.
  2. Via subsidies faciliteren wij de maatschappelijke organisaties bij de uitvoering waarbij de uitvoering voor een belangrijk deel in samenwerking plaatsvond met en vanuit het sociaal team.
  3. In samenwerking met verschillende maatschappelijke partners zijn verdere stappen gezet voor het opzetten en uitvoeren van de taken van het Sociaal Team Papendrecht. Zo heeft een publieke uitrol van het Sociaal Team plaatsgevonden via een huis-aan-huisfolder, is de BWI Papendrecht tijdelijk verhuisd naar de Seringenstraat en is gewerkt aan de verbinding met het CJG en de SDD.