Meer
Publicatiedatum: 25-06-2020

Inhoud

0. Bestuur en ondersteuning

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Raming 2019 (na wijziging) Realisatie 2019 Verschil 2019
Lasten
Bestuur -2.428 -2.937 -3.342 -4.118 -776
Mutaties reserves -8.431 -1.745 -2.005 -2.005 0
Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 -551 -332 -1.463 -1.130
Burgerzaken -1.034 -923 -937 -957 -21
Overhead -9.831 -10.856 -11.060 -10.455 605
Treasury -32 723 437 528 91
OZB woningen -62 -51 -58 -93 -35
OZB niet-woningen -174 -160 -187 -187 0
Parkeerbelasting -5 -15 0 0 0
Belastingen overig -13 -9 0 -5 -5
Overige baten en lasten -611 -421 -125 -23 102
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 -1 -1
Totaal Lasten -22.620 -16.945 -17.609 -18.778 -1.169
Baten
Bestuur 174 0 733 758 25
Mutaties reserves 7.727 1.129 2.514 1.876 -638
Burgerzaken 605 253 303 408 104
Overhead 375 267 350 422 72
Treasury 729 745 995 952 -42
OZB woningen 3.684 3.763 3.763 3.771 8
OZB niet-woningen 1.924 2.060 2.020 2.068 48
Parkeerbelasting 45 78 48 46 -2
Belastingen overig 950 1.000 980 984 4
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 42.603 45.708 45.128 45.492 364
Overige baten en lasten 18 18 1 1 0
Totaal Baten 58.834 55.020 56.835 56.777 -57