Meer
Publicatiedatum: 25-06-2020

Inhoud

5. Sport, cultuur en recreatie

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Raming 2019 (na wijziging) Realisatie 2019 Verschil 2019
Lasten
Sportbeleid en activering -209 -213 -281 -224 57
Sportaccommodaties -2.133 -2.312 -2.503 -2.498 6
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -1.172 -1.207 -1.212 -1.211 1
Musea -28 -21 -51 -24 27
Media -590 -578 -595 -608 -13
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.006 -2.958 -3.223 -3.254 -31
Totaal Lasten -7.137 -7.290 -7.866 -7.819 47
Baten
Sportbeleid en activering 19 0 0 2 2
Sportaccommodaties 707 675 772 804 32
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 96 90 90 108 18
Media 19 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 125 120 178 124 -53
Totaal Baten 965 885 1.040 1.038 -1