Meer
Publicatiedatum: 25-06-2020

Inhoud

6. Sociaal Domein

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Raming 2019 (na wijziging) Realisatie 2019 Verschil 2019
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie -2.330 -2.630 -2.543 -2.417 126
Wijkteams -1.462 -1.376 -1.829 -1.809 20
Inkomensregelingen -10.050 -9.639 -9.659 -9.622 37
Begeleide participatie -2.525 -2.350 -2.272 -2.344 -72
Arbeidsparticipatie -1.349 -1.439 -1.428 -1.411 17
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -460 -992 -505 -523 -18
Maatwerkdienstverlening 18+ -5.382 -5.291 -5.994 -6.215 -220
Maatwerkdienstverlening 18- -5.136 -4.897 -5.824 -5.757 67
Ge?scaleerde zorg 18+ -267 -226 -248 -254 -5
Ge?scaleerde zorg 18- -947 -1.127 -1.097 -1.141 -44
Totaal Lasten -29.908 -29.966 -31.399 -31.492 -92
Baten
Samenkracht en burgerparticipatie 522 435 812 770 -41
Inkomensregelingen 7.798 7.193 7.103 7.104 1
Begeleide participatie 41 40 40 42 2
Arbeidsparticipatie -9 40 0 2 2
Ge?scaleerde zorg 18+ 887 471 893 966 73
Totaal Baten 9.238 8.179 8.848 8.884 36