8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bieden van een verbindend ruimtelijk kader voor de toekomst door in gezamenlijkheid te werken aan een integrale omgevingsvisie die gebiedsdekkend is voor Papendrecht

Terug naar navigatie - Bieden van een verbindend ruimtelijk kader voor de toekomst door in gezamenlijkheid te werken aan een integrale omgevingsvisie die gebiedsdekkend is voor Papendrecht

Zo gaan we dat doen

Borging van de ruimtelijke kwaliteit en zorgen van een veilige en gezonde leefomgeving door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering van het omgevingsrecht

Terug naar navigatie - Borging van de ruimtelijke kwaliteit en zorgen van een veilige en gezonde leefomgeving door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering van het omgevingsrecht

Zo gaan we dat doen

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Versterken van de ruimtelijke kwaliteit vanuit de lokale en regionale doelstellingen (groeiagenda)

Terug naar navigatie - Versterken van de ruimtelijke kwaliteit vanuit de lokale en regionale doelstellingen (groeiagenda)

Zo gaan we dat doen

8.3 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Geschikte woningen voor inwoners en waar mogelijk een passende bijdrage leveren aan de regionale groeiambitie

Terug naar navigatie - Geschikte woningen voor inwoners en waar mogelijk een passende bijdrage leveren aan de regionale groeiambitie

Zo gaan we dat doen

Een groen en duurzaam Papendrecht

Terug naar navigatie - Een groen en duurzaam Papendrecht

Zo gaan we dat doen

Voorbereiden van en inspelen op de energietransitie

Terug naar navigatie - Voorbereiden van en inspelen op de energietransitie

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Raming 2019 (na wijziging) Realisatie 2019 Verschil 2019
Lasten
Ruimtelijke ordening -2.565 -365 -419 -391 28
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -8.361 -13.484 -11.154 -7.368 3.786
Wonen en bouwen -3.000 -2.903 -3.152 -2.840 311
Totaal Lasten -13.925 -16.752 -14.725 -10.599 4.125
Baten
Ruimtelijke ordening 83 50 0 1 1
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.376 13.437 11.106 7.453 -3.653
Wonen en bouwen 3.458 2.012 2.829 3.006 176
Totaal Baten 11.917 15.499 13.935 10.460 -3.476