Meer
Publicatiedatum: 20-07-2020

Inhoud

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Inhoud

8.1 Ruimtelijke ordening

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

 • Inwoners, bedrijven en instellingen
 • Provincie
 • Waterschap
 • Andere gemeenten
 • VRZHZ
 • OZHZ

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

 • Projectontwikkelaars
 • Provincie

8.3 Wonen en bouwen

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

 • Inwoners, bedrijven en instellingen
 • Provincie
 • Regiogemeenten
 • Woningcorporatie
 • Combiraad
 • Ontwikkelende partijen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Raming 2019 (na wijziging) Realisatie 2019 Verschil 2019
Lasten
Ruimtelijke ordening -2.565 -365 -419 -391 28
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -8.361 -13.484 -11.154 -7.368 3.786
Wonen en bouwen -3.000 -2.903 -3.152 -2.840 311
Totaal Lasten -13.925 -16.752 -14.725 -10.599 4.125
Baten
Ruimtelijke ordening 83 50 0 1 1
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.376 13.437 11.106 7.453 -3.653
Wonen en bouwen 3.458 2.012 2.829 3.006 176
Totaal Baten 11.917 15.499 13.935 10.460 -3.476