4. Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs

Terug naar navigatie - Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs

Zo gaan we dat doen

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen

Terug naar navigatie - Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

Terug naar navigatie - Samenwerkingspartners
  • Onderwijsinstellingen
  • Kinderopvang
  • Samenwerkingsverband PO/VO
  • Bedrijfsleven
  • Sterk Papendrecht 
  • Taalpartners 
  • Kinderen, jongeren en opvoeders
  • Laaggeletterden 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Raming 2019 (na wijziging) Realisatie 2019 Verschil 2019
Lasten
Openbaar basisonderwijs -181 -180 -185 -187 -2
Onderwijshuisvesting -973 -1.267 -1.059 -1.044 15
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.197 -1.007 -1.320 -1.110 210
Totaal Lasten -2.351 -2.454 -2.564 -2.341 224
Baten
Onderwijshuisvesting 23 8 51 56 5
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 244 32 191 208 17
Totaal Baten 267 40 242 264 22