4. Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

Samenwerkingspartners

 • Onderwijsinspectie
 • Scholen

4.2 Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs

Zo gaan we dat doen

Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Onderwijsinspectie
 • Scholen
 • Kinderopvang 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat willen we bereiken?

Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen

Zo gaan we dat doen

Versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (met de focus op technologie)

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Onderwijsinstellingen
 • Kinderopvang
 • Samenwerkingsverband PO/VO
 • Bedrijfsleven
 • Sterk Papendrecht 
 • Taalpartners 
 • Kinderen, jongeren en opvoeders
 • Laaggeletterden 

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Raming 2019 (na wijziging) Realisatie 2019 Verschil 2019
Lasten
Openbaar basisonderwijs -181 -180 -185 -187 -2
Onderwijshuisvesting -973 -1.267 -1.059 -1.044 15
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.197 -1.007 -1.320 -1.110 210
Totaal Lasten -2.351 -2.454 -2.564 -2.341 224
Baten
Onderwijshuisvesting 23 8 51 56 5
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 244 32 191 208 17
Totaal Baten 267 40 242 264 22