Meer
Publicatiedatum: 20-07-2020

Inhoud

7. Volksgezondheid en milieu

Inhoud

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Raming 2019 (na wijziging) Realisatie 2019 Verschil 2019
Lasten
Volksgezondheid -1.237 -1.307 -1.387 -1.378 9
Riolering -1.413 -1.634 -1.702 -1.462 240
Afval -3.247 -3.205 -3.663 -3.580 83
Milieubeheer -781 -791 -895 -896 -1
Begraafplaatsen en crematoria -301 -274 -273 -247 26
Totaal Lasten -6.979 -7.211 -7.919 -7.563 356
Baten
Volksgezondheid 337 330 330 326 -4
Riolering 2.084 2.297 2.353 2.236 -116
Afval 3.767 4.156 4.326 4.264 -62
Milieubeheer 161 0 0 27 27
Begraafplaatsen en crematoria 408 411 361 362 1
Totaal Baten 6.756 7.194 7.370 7.216 -154