3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Versterken lokaal en regionaal ondernemingsklimaat

Zo gaan we dat doen

Behoud en groei MKB

Zo gaan we dat doen

Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven

Zo gaan we dat doen

Versterken van de lokale en regionale werkgelegenheid

Zo gaan we dat doen

Ondersteunen innovatie versterkende initiatieven

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Wat willen we bereiken?

Aantrekkelijke bedrijvenlocaties

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

  • Ondernemers, bedrijven en instellingen

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

Wat willen we bereiken?

Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt.

Zo gaan we dat doen

Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen.

Zo gaan we dat doen

Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Raming 2019 (na wijziging) Realisatie 2019 Verschil 2019
Lasten
Economische ontwikkeling -982 -1.152 -1.160 -1.251 -90
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -3.460 -894 -312 -578 -266
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -291 -9 -289 -303 -14
Economische promotie -86 -71 -86 -79 6
Totaal Lasten -4.819 -2.126 -1.847 -2.211 -364
Baten
Economische ontwikkeling 877 938 1.020 1.015 -6
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.458 711 484 821 337
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 337 43 323 332 9
Economische promotie 34 36 36 41 5
Totaal Baten 4.705 1.728 1.863 2.209 346