3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Versterken lokaal en regionaal ondernemingsklimaat

Terug naar navigatie - Versterken lokaal en regionaal ondernemingsklimaat

Zo gaan we dat doen

Behoud en groei MKB

Terug naar navigatie - Behoud en groei MKB

Zo gaan we dat doen

Versterken van de lokale en regionale werkgelegenheid

Terug naar navigatie - Versterken van de lokale en regionale werkgelegenheid

Zo gaan we dat doen

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt.

Terug naar navigatie - Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt.

Zo gaan we dat doen

Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen.

Terug naar navigatie - Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Raming 2019 (na wijziging) Realisatie 2019 Verschil 2019
Lasten
Economische ontwikkeling -982 -1.152 -1.160 -1.251 -90
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -3.460 -894 -312 -578 -266
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -291 -9 -289 -303 -14
Economische promotie -86 -71 -86 -79 6
Totaal Lasten -4.819 -2.126 -1.847 -2.211 -364
Baten
Economische ontwikkeling 877 938 1.020 1.015 -6
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.458 711 484 821 337
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 337 43 323 332 9
Economische promotie 34 36 36 41 5
Totaal Baten 4.705 1.728 1.863 2.209 346