1. Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten

Terug naar navigatie - Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten

Zo gaan we dat doen

1.2 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving

Terug naar navigatie - Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Raming 2019 (na wijziging) Realisatie 2019 Verschil 2019
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer -1.547 -1.935 -1.875 -1.856 18
Openbare orde en veiligheid -521 -549 -652 -590 62
Totaal Lasten -2.068 -2.484 -2.526 -2.446 80
Baten
Crisisbeheersing en brandweer 167 134 214 208 -6
Openbare orde en veiligheid 11 0 0 6 6
Totaal Baten 178 134 214 214 -1