1. Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Wat willen we bereiken?

Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

  • Veiligheidsregio ZHZ
  • Brandweer
  • Politie

1.2 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken

Zo gaan we dat doen

Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving

Zo gaan we dat doen

Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit

Zo gaan we dat doen

Voorkomen van complexe gezinssituaties en bijbehorende veiligheidsrisico's

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

  • Politie
  • Riec
  • Veiligheidshuizen
  • STERK Papendrecht
  • Woonkracht10
  • Buro Halt

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Raming 2019 (na wijziging) Realisatie 2019 Verschil 2019
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer -1.547 -1.935 -1.875 -1.856 18
Openbare orde en veiligheid -521 -549 -652 -590 62
Totaal Lasten -2.068 -2.484 -2.526 -2.446 80
Baten
Crisisbeheersing en brandweer 167 134 214 208 -6
Openbare orde en veiligheid 11 0 0 6 6
Totaal Baten 178 134 214 214 -1