Meer
Publicatiedatum: 20-07-2020

Inhoud

1. Veiligheid

Inhoud

1.2 Openbare orde en veiligheid

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

  • Politie
  • Riec
  • Veiligheidshuizen
  • STERK Papendrecht
  • Woonkracht10
  • Buro Halt

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Raming 2019 (na wijziging) Realisatie 2019 Verschil 2019
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer -1.547 -1.935 -1.875 -1.856 18
Openbare orde en veiligheid -521 -549 -652 -590 62
Totaal Lasten -2.068 -2.484 -2.526 -2.446 80
Baten
Crisisbeheersing en brandweer 167 134 214 208 -6
Openbare orde en veiligheid 11 0 0 6 6
Totaal Baten 178 134 214 214 -1