2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers

Terug naar navigatie - Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers

Zo gaan we dat doen

Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers

Terug naar navigatie - Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers

Zo gaan we dat doen

Kwaliteit en functie van wegen in stand houden

Terug naar navigatie - Kwaliteit en functie van wegen in stand houden

Zo gaan we dat doen

Stimuleren van het fietsverkeer

Terug naar navigatie - Stimuleren van het fietsverkeer

Zo gaan we dat doen

2.2 Parkeren

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen gebruik parkeergarages

Terug naar navigatie - Bevorderen gebruik parkeergarages

Zo gaan we dat doen

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven)

Terug naar navigatie - Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven)

Zo gaan we dat doen

2.5 Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verbeteren van het openbaar vervoer

Terug naar navigatie - Verbeteren van het openbaar vervoer

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Raming 2019 (na wijziging) Realisatie 2019 Verschil 2019
Lasten
Verkeer en vervoer -3.076 -3.097 -3.444 -3.458 -14
Parkeren -861 -883 -908 -918 -10
Economische havens en waterwegen -135 -114 -239 -223 16
Openbaar vervoer -155 -154 -156 -169 -13
Totaal Lasten -4.227 -4.248 -4.747 -4.768 -20
Baten
Verkeer en vervoer 68 76 18 34 16
Parkeren 607 579 579 573 -6
Economische havens en waterwegen 134 143 143 140 -3
Totaal Baten 809 798 740 748 8