Meer
Publicatiedatum: 20-07-2020

Inhoud

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inhoud

2.1 Verkeer en vervoer

Doelstellingen

Via openbare verlichting een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid

Samenwerkingspartners

  • Drechtsteden gemeenten
  • Fietsersbond
  • Andere overheidsinstanties

2.3 Recreatieve havens

Wat willen we bereiken?

Waarborgen van de bereikbaarheid van de Jachthaven

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Dordrecht en Watersportvereniging Papendrecht

2.4 Economische havens en waterwegen

Wat willen we bereiken?

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Dordrecht
  • Havenbedrijf Rotterdam

Wat mag het kosten ?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Raming 2019 (na wijziging) Realisatie 2019 Verschil 2019
Lasten
Verkeer en vervoer -3.076 -3.097 -3.444 -3.458 -14
Parkeren -861 -883 -908 -918 -10
Economische havens en waterwegen -135 -114 -239 -223 16
Openbaar vervoer -155 -154 -156 -169 -13
Totaal Lasten -4.227 -4.248 -4.747 -4.768 -20
Baten
Verkeer en vervoer 68 76 18 34 16
Parkeren 607 579 579 573 -6
Economische havens en waterwegen 134 143 143 140 -3
Totaal Baten 809 798 740 748 8