2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

Doelstellingen

Via openbare verlichting een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid

Zo gaan we dat doen

Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers

Zo gaan we dat doen

Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers

Zo gaan we dat doen

Kwaliteit en functie van wegen in stand houden

Zo gaan we dat doen

Stimuleren van het fietsverkeer

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

  • Drechtsteden gemeenten
  • Fietsersbond
  • Andere overheidsinstanties

2.2 Parkeren

Wat willen we bereiken?

Bevorderen gebruik parkeergarages

Zo gaan we dat doen

Optimaliseren parkeersysteem

Zo gaan we dat doen

2.3 Recreatieve havens

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Dordrecht en Watersportvereniging Papendrecht

2.4 Economische havens en waterwegen

Wat willen we bereiken?

Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven)

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Dordrecht
  • Havenbedrijf Rotterdam

2.5 Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?

Verbeteren van het openbaar vervoer

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

  • Regio gemeenten
  • Provincie
  • Openbaar vervoer aanbieders

Wat mag het kosten ?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Raming 2019 (na wijziging) Realisatie 2019 Verschil 2019
Lasten
Verkeer en vervoer -3.076 -3.097 -3.444 -3.458 -14
Parkeren -861 -883 -908 -918 -10
Economische havens en waterwegen -135 -114 -239 -223 16
Openbaar vervoer -155 -154 -156 -169 -13
Totaal Lasten -4.227 -4.248 -4.747 -4.768 -20
Baten
Verkeer en vervoer 68 76 18 34 16
Parkeren 607 579 579 573 -6
Economische havens en waterwegen 134 143 143 140 -3
Totaal Baten 809 798 740 748 8