1. Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Wat willen we bereiken?

Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

  • Veiligheidsregio ZHZ
  • Brandweer
  • Politie

1.2 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken

Zo gaan we dat doen

Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving

Zo gaan we dat doen

Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit

Zo gaan we dat doen

Voorkomen van complexe gezinssituaties en bijbehorende veiligheidsrisico's

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

  • Politie
  • Riec
  • Veiligheidshuizen
  • STERK Papendrecht
  • Woonkracht10
  • Buro Halt

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten -2.190 -2.287 -2.484 -2.641 -2.806 -2.972
Baten 161 139 134 134 134 134