2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers

Terug naar navigatie - Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers

Zo gaan we dat doen

Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers

Terug naar navigatie - Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers

Zo gaan we dat doen

Kwaliteit en functie van wegen in stand houden

Terug naar navigatie - Kwaliteit en functie van wegen in stand houden

Zo gaan we dat doen

Stimuleren van het fietsverkeer

Terug naar navigatie - Stimuleren van het fietsverkeer

Zo gaan we dat doen

2.2 Parkeren

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen gebruik parkeergarages

Terug naar navigatie - Bevorderen gebruik parkeergarages

Zo gaan we dat doen

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven)

Terug naar navigatie - Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven)

Zo gaan we dat doen

2.5 Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verbeteren van het openbaar vervoer

Terug naar navigatie - Verbeteren van het openbaar vervoer

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten -4.403 -3.912 -4.248 -4.689 -4.661 -4.813
Baten 1.047 818 798 798 798 798