Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat mag het kosten ?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten -4.403 -3.912 -4.248 -4.689 -4.661 -4.813
Baten 1.047 818 798 798 798 798