Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inhoud

2.1 Verkeer en vervoer

Doelstellingen

Via openbare verlichting een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid

Samenwerkingspartners

  • Drechtsteden gemeenten
  • Fietsersbond
  • Andere overheidsinstanties

2.3 Recreatieve havens

Wat willen we bereiken?

Waarborgen van de bereikbaarheid van de Jachthaven

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Dordrecht en Watersportvereniging Papendrecht

2.4 Economische havens en waterwegen

Wat willen we bereiken?

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Dordrecht
  • Havenbedrijf Rotterdam

Wat mag het kosten ?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten -4.403 -3.912 -4.248 -4.689 -4.661 -4.813
Baten 1.047 818 798 798 798 798