5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid bevorderen

Terug naar navigatie - Sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid bevorderen

Zo gaan we dat doen

5.2 Sportaccommodaties

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht.

Terug naar navigatie - Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht.

Zo gaan we dat doen

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen van verbinding en stimuleren van ontmoeting door cultuur

Terug naar navigatie - Bevorderen van verbinding en stimuleren van ontmoeting door cultuur

Zo gaan we dat doen

Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders

Terug naar navigatie - Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders

Zo gaan we dat doen

Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven

Terug naar navigatie - Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven

Zo gaan we dat doen

Faciliteren van evenementen

Terug naar navigatie - Faciliteren van evenementen

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

Terug naar navigatie - Samenwerkingspartners
  • Stichting cultuureducatie ZHZ
  • Stichting ToBe
  • Excelsior
  • Cultuurmakelaar
  • Scholen
  • Sociale partners
  • Volksuniversiteit
  • Stichting Dorpsbehoud
  • Theater De Willem
  • Lokale partners, ondernemers en ondernemersverenigingen

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Behoud van het dijklint en de historische structuren die bijdragen aan de identiteit van Papendrecht

Terug naar navigatie - Behoud van het dijklint en de historische structuren die bijdragen aan de identiteit van Papendrecht

Zo gaan we dat doen

5.6 Media

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Behouden en versterken van het groene karakter van Papendrecht zodat mensen zich hier prettig voelen

Terug naar navigatie - Behouden en versterken van het groene karakter van Papendrecht zodat mensen zich hier prettig voelen

Zo gaan we dat doen

Versterking van de ecologische functie

Terug naar navigatie - Versterking van de ecologische functie

Zo gaan we dat doen

Bieden van de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om via spelen hun fantasie te ontwikkelen om later een positieve invulling te geven aan hun eigen leven en de gemeenschap

Terug naar navigatie - Bieden van de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om via spelen hun fantasie te ontwikkelen om later een positieve invulling te geven aan hun eigen leven en de gemeenschap

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

Terug naar navigatie - Samenwerkingspartners

• Inwoners en ondernemers
• Maatschappelijke organisaties zoals de Stichting Educatie Stal BIJ de Heerlijkheid van Papendrecht en de Natuur- en Vogelwacht "De Alblasserwaard"
• Gemeenten
• Provincie
• Landschapstafel AV
• Rijk
• Woningcorporaties
• Natuur Wetenschappelijk Centrum

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten -9.867 -6.773 -7.290 -7.351 -7.389 -7.459
Baten 2.178 887 885 885 885 885