Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

5. Sport, cultuur en recreatie

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten -9.867 -6.773 -7.290 -7.351 -7.389 -7.459
Baten 2.178 887 885 885 885 885